Preventieve Cognitieve Training (PCT)

Depressie komt veel voor in de bevolking. Het komt vaak voor dat mensen die hersteld zijn van een depressie, later toch opnieuw depressief worden. Daarom is het belangrijk dat mensen die ooit een depressie hebben gehad, aandacht besteden aan het voorkomen van een terugval in een depressie. Met het oog op het voorkomen van terugval onderzochten wij het effect van een specifieke preventieve cognitieve training (PCT) na herstel.

Hoe werkt PCT?

De psychotherapeutische training bestaat uit 8 sessies, waarbij de therapeut aan de cliënt leert hoe hij terugval kan voorkomen.

De deelnemers krijgen na iedere sessie opdrachten mee voor thuis. Aan het einde van de training heeft iedere deelnemer een persoonlijk preventieplan. Het doel van de training is dat de deelnemer minder vaak en minder snel terug zal vallen in een depressie. De training kan zowel in groepsvorm als individueel gegeven worden.

Tijdens de training besteden we aandacht aan beperkende attitudes/schemata en aan positieve attitudes/schemata. Ook trainen we het beter opslaan en terughalen van positieve gevoelens, cognities en ervaringen. Aan het eind van de training maakt de cliënt een op maat gesneden preventieplan.

Onderzoeksresultaten

  • PCT (acht sessies) biedt bescherming tegen terugval. Deze bescherming duurt zelfs van 2 tot 10 jaar.
  • Het doorslikken van antidepressiva beschermt niet beter tegen terugval, dan het afbouwen van antidepressiva in combinatie met PCT.
  • PCT geeft extra bescherming tegen terugval bij mensen die antidepressiva blijven gebruiken na herstel. Mensen die de wens hebben om antidepressiva te stoppen (6 maanden) na herstel en PCT krijgen dus niet slechter af dan mensen die antidepressiva doorslikken na herstel.
  • Het beste resultaat krijg je met een combinatie van PCT (nadat iemand mogelijk al cognitieve gedragstherapie heeft gehad) en het doorslikken van antidepressiva na herstel.

Samenwerking met de depressievereniging

Wij werken samen met de depressievereniging om meer inzicht te krijgen in de ervaringen met terugvalpreventie. Er is nog weinig bekend over hoe mensen met een depressie de terugvalpreventie ervaren. Daarom heeft de depressievereniging een enquête afgenomen om deze ervaringen in kaart te brengen. Een opvallend resultaat was dat veel cliënten aangaven dat er weinig aandacht was voor terugvalpreventie bij clinici. Wij hebben bijgedragen aan deze enquête en hebben de intentie om deze samen opnieuw te gaan afnemen. Op die manier verwerken wij kennis van ervaringsdeskundigen in de praktijk. 

ZonMW

Implementatieproject

Deze website is tot stand gekomen met de financiële ondersteuning van ZonMW in het kader van het implementatieproject: Terugvalpreventie bij depressie.